Uciosarko - wiertarka U2PRW

Przeznaczenie:

Uciosarko - wiertarka U2PRW przeznaczona jest do obróbki listw oraz frontów meblowych z litego drewna lub MDF. Obrabiarka pracuje w cyklu półautomatycznym. W trakcie jednego cyklu maszyna wykonuje: cięcie pod zadanym kątem (w zakresie 45 - 90 stopni) oraz odwierty w zaciętej płaszczyźnie, lub krawędzi elementu. Dodatkową funkcją obrabiarki jest możliwość odciągania odciętej, prawej listwy oraz wykonanie nie przelotowych otworów pod złącza puszkowe. Nowoczesna konstrukcja oraz zastosowanie wysokiej jakości prowadnic jezdnych powoduje, że opisywana maszyna gwarantuje uzyskanie doskonałej jakości obróbki, dużej wydajności oraz nie zawodną pracę.

Dane techniczne:

Tabela Uciosarko - wiertarka U2PRW
Max. wysokość ciętego materiału 60    mm
Max. szerokość ciętego materiału przy kącie 45° 70    mm
Max. szerokość ciętego materiału przy kącie oraz 90° 150    mm
Max. długość ciętego materiału 2200 mm
Min. długość ciętego materiału przy kącie 45°
- w modelu bez wiercenia dolnego
- w modelu z wierceniem dolnym

285   mm
455   mm
Średnica piły głównej 250 lub 300 mm
Średnica podcinacza 100    mm
Max. średnica freza dolnego 35    mm
Max. głębokość frezowania dolnego 15    mm
Średnica osadzenia wierteł czołowych oraz freza dolnego 10    mm
Głowica wiertarska (wiercenie czołowe)
- wrzeciona
- rozstaw osiowy wrzecion
- układ wrzecion

4
32; 32; 40 mm
liniowy
Max. głębokość wiercenia czołowego 60    mm
Moc zainstalowania 7,0   kW
Ciśnienie robocze 0,6   Mpa
Wymiary: długość x szerokość x wysokość. 4300 x 1600 x 1570 mm

Zespoły obróbcze

Urządzenie wyposażone jest w dwa zespoły obróbcze. Lewy zespół który jest zamocowany na stałe oraz prawy zespół - przesuwny. Każdy zespół obróbczy składa się z następujących podzespołów - agregatów: piły głównej, podcinacza, agregatu wiertarskiego wykonywającego odwierty w zaciętej płaszczyźnie oraz agregatu wiertarskiego wykonywającego odwierty w spodzie elementu (jako opcja).

Agregat wiercenia dolnego otworu

Opisywany agregat jest montowany opcjonalnie. Ma on zastosowanie przy obróbce elementów gdzie złącze na kołki jest zbyt mało wytrzymałe lub przy elementach które są przeznaczone do montażu i demontażu . Agregat ten wykonuje odwiert nieprzelotowy, pod osadzenie złącza puszkowego.
Stół rolkowy - podpora materiału

Stół rolkowy - podpora materiału.

Zespół odciągania odciętej prawej listwy

Opcjonalnie maszynę można wyposażyć w zespół odciągania odciętej listwy ze stołem rolkowym. Zespół ten służy do podparcia ciętej listwy która wykracza poza obszar roboczy oraz do automatycznego odciągnięcia prawej -odciętej listwy w trakcie cyklu obróbki. Odciąganie można zastosować tylko przy cięciu pod kątem 45 stopni. W znacznym stopniu element ten podnosi funkcjonalność oraz wydajność maszyny.


Podajnik z magazynkiem UPM

Automatyczny podajnik z magazynkiem UPM służy do przyspieszenia pracy maszyny i podniesienia wydajności. Obsługa urządzenia sprowadza się do załadunku elementów w górną część i odbioru obrobionych elementów w dolnej części. UPM ma głównie zastosowanie u odbiorów którzy obrabiają głównie lite drewno ze względu na konieczność wstępnego formatowania.
Sterowanie

Sterowanie maszyny jest przejrzyste, proste obsłudze oraz funkcjonalne. Pozwala na załączenie lub wyłączenie wszystkich agregatów z osobna, dodatkowo z podziałam na lewą i prawą stronę. Wszystkie agregaty posiadają niezależny napęd. Prawy zespół obróbczy nastawia się poprzez naciśnięcie przycisków sterowniczych na pulpicie. Mechanizm wykonawczy stanowi przekładnia z silnikiem elektrycznym napędzająca śrubę trapezową. Do odczytu oraz nastawy długości obrabianego elementu służy elektroniczny układ sterujący US z panelem operatorskim i wskaźnikiem cyfrowym. Układ ten odpowiada również za automatyczne wprowadzanie poprawek do wskazań licznika przy zmianach kątów cięcia 45° oraz 90°. Dodatkowo odpowiada on za automatyczne bazowanie.Uciosarko - frezarka U2PRW

W maszynie tej agregaty wiertarskie zastąpiono agregatami frezarskimi. Agregaty te odpowiadają za wybranie pod tzw. "złącze lamello". Model ten dostosowany jest również do zacinania wieńcy górnych.
realizacja: Intelis Media 2009 | ilość wizyt: 000557