Szczeliniarka CK5

Przeznaczenie:

Szczeliniarka CK5 jest maszyną przeznaczoną do wykonania nacięć w arkuszach kartonowych w celu ich składania. Nacięcia wykonane są za pomocą zespołu noży tnących, napędzanych poprzez przekładnię mimośrodową. Dużą zaletą maszyny jest możliwość szybkiej zmiany rozstawu noży i głębokości wycinania szczelin oraz możliwość wysunięcia kartonu na szerokość poza obszar szczeliniarki. Pierwszy od lewej zespół noży pozwala wyciąć zakładkę o maksymalnej szerokości 50 mm. Konstrukcja urządzenia zapewnia dużą wydajność pracy z obsługą jednoosobową.

Dane techniczne:

Tabela Szczeliniarka CK5
Maksymalna szerokość obr. kartonu (mm) 2600
Maksymalna głębokość nacinania (mm) 400
Minimalny rozstaw między nożami (mm) 100
Szerokość wycinanej szczeliny (mm) 5
Moc zainstalowania (kW) 1,1
Zespoły noży tnących (szt.) 4
Wymiary urządzenia:
szerokość (mm)
głębokość (mm)
wysokość (mm)

2800
1200
1100
realizacja: Intelis Media 2009 | ilość wizyt: 000109