Oklejarka OWP4

Przeznaczenie:

Oklejarka OWP4 przeznaczona jest do oklejania płaszczyzn prostoliniowych oraz krzywoliniowych obrzeżem typu ABS, PCV, papierowym oraz okleinami naturalnymi.

Zalety:

  • elektro-pneumatyczny układ sterujący
  • automatyczne podawanie i odcinanie obirzeża z rolki w trakcie klejenia elementów prostoliniowych
  • sterowanie w/w funkcji pedałem nożnym w trakcie oklejania elementów krzywoliniowych
  • duży stół roboczy wykonany ze stalowej płyty o grubości 10 mm
  • elektryczna blokada posuwu
  • niezależny układ regulacji grzałki wewnątrz zbiornika kleju oraz grzałki wewnątrz wałka nanoszącego klej
  • sterowanie grzałkami na bazie dwu kanałowego mikroprocesorowego regulatora RE 19 z cyfrowym wyświetlaniem temperatur nastawionych oraz uzyskanych
  • listwy tekstolitowe mocowane do blatu roboczego poprzez magnesy

Dane techniczne:

Tabela OWP4 OWP4 +PW OWP4 +H100
Parametr Jednostki Wymiar Wymiar Wymiar
Wymiary obrabianych elementów
- długość
- grubość

mm
mm

200 - dowolna
16-56

200 - dowolna
16-56

200 - dowolna
16-100
Wymiary obrzeża
- szerokość
- grubość obrzeża ABS i PCV
- grubość obrzeża papier. i okleiny natur.

mm
mm
mm

16-58
1-3
0,3-3

16-58
0,4-3
0,3-3

16-105
1-3
0,3-3
Prędkość posuwu
- oklejarka w standardzie
- oklejarka z regulacją obrotów RB

m/min.
m/min.

5 stała
0 - 6,5 płynna

5 stała
-

5 stała
0 - 6,5 płynna
Zapotrzebowanie mocy kW 1,4 18 1,4
Napięcie zasilania - 400 V – 50 Hz 400 V – 50 Hz 400 V – 50 Hz
Wymiary gabarytowe
- długość
- szerokość
- wysokość

mm
mm
mm

1650
1400
1420

1650
1400
1420

1650
1400
1420
Masa obrabiarki kg 180 195 190
Ciśnienie robocze Mpa 0,6 0,6 0,6

Wyposażenie dodatkowe oklejarek

Kapówko - fazowarka KF1

Oklejarki można dodatkowo wyposażyć w kapówko - fazowarkę KF1. Urządzenie to przeznaczone jest do dokładnego odcinania obrzeża z długości elementu oraz fazowania narożnika frezem profilowym R2.Posuw górny PG

Posuw górny służy do automatycznego przesuwu oklejanego elementu z jednoczesnym dociskiem górnym. Posuw ten znajduje szczególne zastosowanie podczas oklejania formatek o większych gabarytach.


Układ dogrzewania DG

DG składa się z elementu grzejnego oraz podwójnej dyszy, która pozwala na jednoczesne podgrzanie oklejanej krawędzi płyty oraz wewnętrzną stronę obrzeża. DG ma szczególne znaczenie w okresie zimowym gdy formatki są magazynowane w pomieszczeniach o niskich temperaturach. Podgrzanie obrzeża jest wskazane w przypadku oklejania obrzeżami ABS, PCV, które w momencie nałożenia kleju na jego powierzchnię pochłaniają znaczny procent temperatury kleju. Dodatkowo podgrzane obrzeże charakteryzuje się większą elastycznością.
Układ AGR

AGR jest to układ elektroniczny sterujący automatycznym uruchomieniem gilotyny w trakcie klejenia elementów krzywoliniowych. Zawiera on cyfrowy wyświetlacz z programatorem, w który wpisujemy wartość określona, w centymetrach, przy której ma nastąpić odcięcie obrzeża z rolki. AGR odpowiada również za pomiar długości oklejanego obrzeża.
Zestaw dystansów

Dystanse na magnesach przeznaczone do oklejania elementów krzywoliniowych.


Płynna regulacja obrotów RB

RB pozwala na płynną regulację obrotów wałków prowadzących w zakresie od 0 do 6,5 m/min. Zastosowanie tej regulacji jest głównie wykorzystywane podczas oklejania formatek krzywoliniowych.

realizacja: Intelis Media 2009 | ilość wizyt: 000109