Skip to content

1) Administratorem danych osobowych jest:
P.P.H.U. WOLSEN Agnieszka Wolicka z siedzibą w Potarzycy, ul Gajowa 1,
reprezentowaną przez właściciela: Agnieszkę Wolicką;

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z dalszymi procesami biznesowymi;

3) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany odrębnymi przepisami,

4) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

5) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

6) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z dalszymi procesami biznesowymi;